KONIECZNIE zabierz ze sobą:
 • Śpiwór
 • Prześcieradło
 • Buty na zmianę
 • Rzeczy osobiste
 • Ubrania na niepogodę
 • Pismo Św.
 • Notatnik
 • “Drogę do nieba” lub “Skarbiec”
 • Instrument – jeśli na jakimś grasz
 • Gotowość do skupienia i modlitwy (brak tego dyskwalifikuje z udziału w rekolekcjach)
 • Pozytywne nastawienie
 • Chęć budowania wspólnoty
 • Otwartość na to, co Bóg chce nam przekazać i na siebie nawzajem.

Dodatkowo od uczestników I turnusu WYMAGANA jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na wyjazd rekolekcyjny.