Idea stworzenia rekolekcji weekendowych została zaczerpnięta z jednej z knurowskich parafii. Wśród animatorów Ruchu Światło-Życie diecezji gliwickiej znalazła się grupa osób, które podjęły się przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji w temacie „Jesteśmy Oazą”. Był to rok 2006.

Od tamtej pory dwa razy w roku wyjeżdżamy do Babic, by poznawać Boga i dzielić się sobą. W sumie przez te kilka lat rekolekcje współtworzyło 20 animatorów posługujących łącznie około 200 uczestnikom. Zmieniały się tematy, prowadzący i uczestnicy, ale niezmienna była chęć służby innym oraz radość z przeżywania tego czasu.
Dziś przygotowujemy kolejne już rekolekcje weekendowe, tym razem poświęcone pasji i zachwytowi.